Prijavi svoju udrugu

Naziv udruge:

Adresa na kojoj ćete zaprimati promotivne materijale o Danima otvorenih vrata:

Kontakt osoba:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefon:

Internetska stranica udruge:

Facebook profil:

Twitter profil:

Područje djelovanja udruge:

Molimo Vas navedite županiju/županije u kojoj ćete održati Dane otvorenih vrata:

Molimo naznačite datum/e i vrijeme sudjelovanja na Danima otvorenih vrata (stavite X pored datuma/vremena sudjelovanja):

28. - 30. svibnja 2015.
od do sati
28. svibnja 2015.
od do sati
29. svibnja 2015.
od do sati
30. svibnja 2015.
od do sati

Adresa na kojoj ćete zainteresiranim građanima otvoriti svoja vrata (ako ćete planirano događanje održati na javnoj površini, molimo upišite približnu adresu):

Kratak opis aktivnosti koje ćete predstaviti (max. 100 riječi):

Na koji način planirate informirati i pozvati građane da se odazovu na Dane otvorenih vrata: