Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga

28. - 30. svibnja 2015.

Međimurska Varaždinska Krapinsko-zagorska Koprivničko-križevačka Virovitičko-podravska Osiječko-baranjska Vukovarsko-srijemska Brodsko-posavska Požesko-slavonska Bjelovarsko-bilogorska Zagrebačka Sisacko-moslavačka Karlovačka Primorsko-goranska Istarska Ličko-senjska Zadarska Šibensko-kninska Splitsko-dalmatinska Dubrovačko-neretvanska Grad Zagreb

Udruge kao pokretači lokalnog razvoja

Udruge širom Hrvatske otvorit će od 28. do 30. svibnja svoja vrata građanima kako bi im približili svoje programe i aktivnosti.

U 2015.godini koja se širom Europe obilježava kao Europska godina razvoja, Dani otvorenih vrata udruga prilika su da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama i podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana u rješavanju problema i stvaranju mreža uzajamne podrške.

Na Danima otvorenih vrata građani će moći sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.

Svi građani koji posjete udruge tijekom Dana otvorenih vrata moći će preuzeti i ispuniti „putovnicu“ u koje unose žigove udruga i svoje dojmove te osvojiti prigodne nagrade. Program Dana otvorenih vrata udruga 2015., te aktivnosti udruga širom Hrvatske biti će dostupan na www.daniudruga.hr

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2015., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske predstavit će mobilnu aplikaciju „UdrugeInfo“ koja za cilj ima povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Sve udruge zainteresirane za sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 2015., obrazac za prijavu zajedno sa svim informacijama mogu pronaći na internetskoj stranici www.daniudruga.hr.

Pratite nas i na Facebook stranici www.facebook.com/DaniUdruga.

Putovnica DOVU

DOVU putovnica

Partneri

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

zaklada.civilnodrustvo.hr


Programi za regionalni razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj razvijeni su u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a pružaju sustavnu podršku u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na lokalnim i regionalnim razinama čime se doprinosi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva i građanskih inicijativa.


Udruga općina u RH

www.udruga-opcina.hr

Udruga gradova

www.udruga-gradova.hr

Hrvatska zajednica županija

www.hrvzz.hr